Znamy finalistów 13. edycji Nagrody PRB!

W 13. edycji konkursu Kapituła kierowana przez Krzysztofa Kuliga wskazała finalistów i finalistki spośród kilkuset nominacji nadesłanych z całej Polski. O tym, kto zwycięży w konkursie dowiemy się 27 maja 2024 roku podczas finałowej Gali w warszawskim Ufficio Primo.

Polska Rada Biznesu, organizacja zrzeszająca właścicieli i liderów największych firm działających w Polsce, ogłosiła finałowe trójki w trzech kategoriach konkursowych:

 

Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii SUKCES – za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek:

  • Władysław Grochowski – ARCHE

Władysław Grochowski jest przedsiębiorcą od blisko 50 lat. W 1977 r. założył własne gospodarstwo rolne. W 1991 r. z kapitałem założycielskim wynoszącym 100 tysięcy złotych otworzył firmę deweloperską Arche Spółka Akcyjna, w której został głównym akcjonariuszem i prezesem. Firma specjalizuje się w budowie mieszkań i domów oraz renowacji obiektów zabytkowych, a ponadto prowadzi własne hotele – największą w Polsce sieć prywatną z rodzimym kapitałem. Firma jest znana z działalności społecznej. W trakcie kryzysu migracyjnego wywołanego wojną w Ukrainie Arche zapewniło zakwaterowanie w swoich hotelach kilku tysięcy ukraińskich uchodźców, za co otrzymało Nagrodę ONZ.

  • Sergiusz Martyniuk – PRONAR

Współzałożyciel i wieloletni prezes polskiej firmy Pronar działającej od ponad 35 lat. Nieustanne inwestycje w innowacje i technologię oraz dziewięć nowoczesnych fabryk daje firmie wiodącą pozycję w produkcji maszyn rolniczych, komunalnych, recyklingowych, oraz kół tarczowych do maszyn wolnobieżnych i komponentów. Pronar ma własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, lotnisko oraz Centrum Wystawowe, a jego produkty są dostępne w 80 krajach na wszystkich kontynentach. Wszystkie te osiągnięcia osadzone są w zrównoważonym podejściu prezesa, który jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień a kieruje się hasłem „Technika dla natury”.

  • Mariusz Jańczuk – ITAKA HOLDINGS

Opolanin, wielki pasjonat podróży, prezes i współzałożyciel największego polskiego biura podróży ITAKA, obchodzącego w tym roku 35-lecie oraz prezes ITAKA HOLDINGS, skupiającej m.in. biura podróży działające w Czechach i Słowacji – Čedok, na Węgrzech – ITAKA HUNGARY, na Litwie i w krajach bałtyckich – ITAKA LIETUVA oraz biura incomingowe w Hiszpani, Turcji i Grecji. Człowiek akcji, lubi, kiedy dużo się dzieje, praca jest dla niego nie tylko biznesem, ale przede wszystkim konsekwentną realizacją pasji i marzeń. Entuzjasta sportów ekstremalnych i podróży poza utartymi szlakami, osobiście mocno zaangażowany w rozwój nowego brandu NO LIMITS by ITAKA, promującego aktywny wypoczynek.

 

Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej:

  • Radosław Kulesza – GIGANCI PROGRAMOWANIA

Współzałożyciel i prezes szkoły Giganci Programowania, która ukierunkowana jest na rozwój kompetencji cyfrowych młodych ludzi, podnoszenie umiejętności programistycznych oraz wiedzy z zakresu nowych technologii. Spółka jest nie tylko liderem polskiego rynku, ale działa również w kilkunastu innych krajach, w tym w Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech. Udział w lekcjach Gigantów Programowania wzięło już ponad 100 tysięcy uczniów.

  • Monika Sznajderman – WYDAWNICTWO CZARNE

Antropolożka kultury, autorka książek, wydawczyni. Redaktor naczelna Wydawnictwa Czarne, które od blisko 30 lat wyróżnia się na niełatwym rynku wydawniczym dzięki unikalnej selekcji literatury, skupiając się na reportażach, literaturze faktu, a także dziełach z pogranicza kulturowego i geograficznego. Jest wśród nielicznych wydawnictw, które promują wysokiej jakości literaturę zachęcającą do refleksji i pogłębiania wiedzy o innych kulturach. Monika Sznajderman to laureatka wielu prestiżowych nagród literackich. Była też wyróżniana m.in. za działalność społeczną, wydawniczą, popularyzację czytelnictwa oraz wkład w dziedzinie kultury do dialogu środkowoeuropejskiego.

  • Wiktor Warchałowski – AIRLY

Współzałożyciel i prezes zarządu Airly – spółki, która dostarcza kompleksowy system monitoringu jakości powietrza z wykorzystaniem certyfikowanych czujników, algorytmów, narzędzi online oraz aplikacji mobilnych. Popularyzator idei zwiększania świadomości ludzi na temat zanieczyszczeń powietrza. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Psychologii Przywództwa. Członek Naukowego Komitetu Doradczego w projekcie Neurosmog.

 

Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – za działalność społeczną i filantropijną. Jej celem jest wyróżnienie osób i organizacji pełniących ważne funkcje społeczne:

  • Małgorzata Sporek-Czyżewska, Krzysztof Czyżewski, Bożena Szroeder, Wojciech Szroeder – FUNDACJA POGRANICZE

FUNDACJA POGRANICZE to przestrzeń łącząca ludzi przez pozytywne wartościowanie etosu współistnienia w zróżnicowaniu kulturowym, etnicznym, pokoleniowym i ideowym. Koncentruje się na działaniach kulturowych, w trakcie których uczestnicy zdobywają i pogłębiają wiedzę przez udział w warsztatach artystycznych, własną twórczość, podróże i rozmowy. Założona przez grupę animatorów kultury pracujących wcześniej w teatrach.

Małgorzata Sporek-Czyżewska – prowadząca programów edukacyjno-kulturowych Lektorium Sejneńskie, Trakt Krasnogrudzki oraz teatralnej grupy młodzieżowej Teatr Sejneński. Współtwórczyni spektakli Dybuk, Wijuny i Dolina Issy. Inicjatorka i liderka pracy ze społecznością lokalną nad pamięcią miejsca i rodzin w ramach programu Silva Rerum. Współtwórczyni wystawy w Krasnogrudzkim dworze Miłosz – szukanie Ojczyzny. Prowadzi pracownię księgi z seniorami w ramach Sejneńskiej Akademii Artystycznej.

Krzysztof Czyżewski – praktyk idei, poeta i eseista, reżyser teatralny, redaktor i tłumacz, dyrektor Ośrodka Pogranicze – sztuk, kultur, narodów. Twórca Międzynarodowego Centrum Dialogu w odremontowanym dworze rodziny Czesława Miłosza w Krasnogrudzie. Animator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie i innych pograniczach świata. Przewodniczący kapituły Nagrody im. Ireny Sendlerowej oraz Nagrody Europejski Poeta Wolności.

Bożena Szroeder – prowadząca pracownię teatralną dla dzieci, liderka programu Kroniki Sejneńskie, reżyserka spektakli Róża i Kroniki sejneńskie, autorka nowatorskiego programu edukacji interkulturowej dla dzieci, współtwórczyni programu Gra Szklanych Paciorków, prowadząca projektu filmowego Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza oraz pomysłodawczyni i prowadząca program Sejneńskiej Akademii Artystycznej dla seniorów.

Wojciech Szroeder – współtwórca projektów prowadzonych przez Fundację, prowadzący programu edukacyjno-kulturowego Klasa Dziedzictwa Kulturowego oraz teatralnej grupy młodzieżowej Teatr Sejneński, współtwórca spektakli Dybuk, Wijuny i Dolina Issy oraz międzynarodowego programu Tratwa Muzykantów – Pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami. Twórca Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego.

  • Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz – WOLNE SĄDY

WOLNE SĄDY to grupa prawników, która koncentruje się na sprzeciwie wobec łamania trójpodziału władz, praworządności i porządku konstytucyjnego. Powstała na fali protestów społecznych w obronie niezależności sądownictwa w lipcu 2017 r.

Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka oraz działaczka społeczna na rzecz ochrony systemu wymiaru sprawiedliwości i praw człowieka. Współtwórczyni Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. Pomysłodawczyni i realizatorka akcji Tydzień Konstytucyjny. Laureatka Złotego Paragrafu w kategorii najlepszy adwokat w Polsce.

Paulina Kieszkowska-Knapik – doradczyni w zakresie prawa ochrony zdrowia. Współzałożycielka Fundacji Lege Pharmaciae. Członkini Forum Dialogu, współinicjatorka i organizatorka akcji #SolidarityinTruth.

Michał Wawrykiewicz – ekspert zespołów parlamentarnych ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności, konsultant prawny oraz autor ekspertyz przy procesach legislacyjnych dotyczących prawa cywilnego oraz ustaw ustrojowych. Ekspert komisji parlamentarnej LIBE, współtwórca Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.

  • Jacek Siadkowski – TECH TO THE RESCUE

Współzałożyciel i prezes Tech To The Rescue, sieci ponad 1500 firm technologicznych zainteresowanych wspieraniem organizacji pozarządowych poprzez realizację projektów IT na zasadzie pro-bono. Absolwent Center for Leadership, jeden z Forbes 30 under 30, Ashoka Fellow. Wraz z firmami w sieci TTTR doprowadził do uruchomienia ponad 750 projektów technologiczno-społecznych w ponad 85 krajach, które wpłynęły na życie ponad 5 milionów osób. Przed Tech To The Rescue prowadził software house, założył fundację popularyzującą grywalizację oraz prowadził programy wspierające organizacje pozarządowe w adopcji technologii.

 

Oprócz nagród w kategoriach konkursowych, Kapituła Nagrody PRB, w skład której wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, a także członkowie rodzin Patronów Nagrody, przyzna również własną Nagrodę specjalną PRB im. Jana Wejcherta – za całokształt działalności lub szczególne osiągnięcia, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego.

Wyróżnienie to otrzymało wielu wybitnych Polaków i osób zasłużonych dla Polski. W ostatnich latach byli to ks. Adam Boniecki, Jurek Owsiak, prof. Adam Strzembosz, Zbigniew Brzeziński czy prof. Norman Davies.

Nagroda PRB, nazywana „biznesowym Oskarem”, to jedno z najważniejszych wyróżnień biznesowych w Polsce. Już trzynasty rok z rzędu wyróżniamy najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, innowatorów i społeczników.

Wszystkie spółki i organizacje pozarządowe reprezentowane przez finalistów pozytywnie przeszły weryfikację firmy PwC, która jest partnerem merytorycznym 13. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu.

Finał 13. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu odbędzie się 27 maja 2024 roku i będzie transmitowany w telewizji TVN24 BiS.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym!

 

en/pl


^