Za nami finał 7. edycji Nagrody PRB!

„Biznesowe Oskary” rozdane. Zwycięzcą kategorii SUKCES Zenon Ziaja. W kategorii WIZJA I INNOWACJE nagroda trafiła do Przemysława Gacka. Za DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ uhonorowany został Bartosz Pilitowski. Nagroda Specjalna PRB trafiła do ks. Adama Bonieckiego. 

Po raz siódmy rozdano Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Laureaci odebrali „biznesowe Oskary” podczas uroczystej Gala, która dobyła się 21 maja 2018 roku w warszawskim Ufficio Primo. Nagrodę PRB im. Jana Kulczyka w kategorii SUKCES otrzymał Zenon Ziaja, założyciel i prezes Zakładu Produkcji Leków Ziaja. Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE trafiła do Przemysława Gacka, założyciela i prezesa Grupy Pracuj. Laureatem Nagrody PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA został Bartosz Pilitowski, założyciel i lider Fundacji Court Watch Polska. Kapituła konkursu Nagrodą Specjalną PRB im. Jana Wejcherta uhonorowała ks. Adama Bonieckiego. 

„Polska ma wielu bohaterów. Jestem głęboko przekonany, że zasługuje też na bohaterów-przedsiębiorców. Na wzorce postaw, które posłużą innym za inspirację. Na bohaterów, których siłą jest działanie, zaangażowanie, wiara w sens pracy i w to, że rozwijając swoje firmy budują polską gospodarkę. Te cechy mają wszyscy laureaci i finaliści 7. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. W czasach rozmytych autorytetów niech będą wzorem dla innych!” – mówi Wojciech Kostrzewa, Przewodniczący Kapituły Nagrody PRB. 

Oto sylwetki tegorocznych Laureatów: 

Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii SUKCES– za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek:

Zenon Ziaja –założyciel i prezes Zakładu Produkcji Leków Ziaja. 

Założona w 1989 roku firma ma w 100 proc. polski kapitał. Jej działalność to produkcja farmaceutyków oraz wysokiej jakości kosmetyków pielęgnacyjnych. Obecnie oferta obejmuje ponad 1000 pozycji preparatów przyjaznych dla skóry i środowiska, nie testowanych na zwierzętach, w których do niezbędnego minimum ograniczono zawartość konserwantów. W 2017 roku firma wprowadziła na rynek 80 mln sztuk produktów. Ziaja dynamicznie rozwija eksport. Obecnie dystrybucja w samej Europie obejmuje ponad 30 krajów m.in. Austrię, Czechy, Danię, Finlandię, Irlandię, Szwecję i Ukrainę. 

Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE– za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej idei biznesowej:

Przemysław Gacek –współzałożyciel, pomysłodawca i prezes Grupy Pracuj. 

Grupa Pracuj to wiodący dostawca rozwiązań wspomagających firmy w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju pracowników. Jest właścicielem najbardziej rozpoznawalnych marek rekrutacyjnych: Pracuj.pl w Polsce oraz Rabota.ua na Ukrainie. W obszarze rozwiązań technologicznych oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service) oferuje system ATS eRecruiter, który od lat wspiera firmy w prowadzeniu skutecznej rekrutacji oraz innowacyjną platformę emplo.com, usprawniającą komunikację i procesy HR w firmach. Z produktów i usług Grupy aktywnie korzysta 40 tysięcy klientów z 40 krajów. 

Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA– za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym:

Bartosz Pilitowski – Założyciel i lider Fundacji Court Watch Polska. 

Organizacja wspiera pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, poprzez prowadzenie Obywatelskiego Monitoringu Sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej. Fundacja sprawuje kontrolę społeczną nad pracą sądów i wymiaru sprawiedliwości. Co roku ponad pół tysiąca wolontariuszy obserwuje rozprawy w całej Polsce. Fundacja publikuje raporty, szkoli sędziów oraz jest głosem obywateli w sądach i w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Nagroda specjalna PRB im. Jana Wejcherta– za działalności, która wywarła znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego:

ks. Adam Boniecki– kapłan, dziennikarz.

Swoim życiem pełnym profesjonalizmu, zachowując najwyższe standardy etyczne, kształtuje postawy ludzi odczytując wszystkim przeszłość, która objaśnia sens teraźniejszości. Wyznawane przez niego zasady dziennikarskie to: pierwszeństwo dobra odbiorcy przed dobrem mediów, obiektywizm, wierność prawdzie, która wymaga dystansu nawet wobec własnych przekonań oraz szacunek i tolerancja. Od 54 lat związany z „Tygodnikiem Powszechnym” nie stara się na siłę uszczęśliwiać ludzi według swojej miary. Szanuje, nie boi się ludzi, rozmawia z nimi i przekonuje innych, że „cudownie jest być potrzebnym, dramatem jest bycie niepotrzebnym.” 

Wszyscy Laureaci 7. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu w obecności blisko pół tysiąca znamienitych gości uroczystej Gali otrzymali pamiątkowe statuetki zaprojektowane przez Aleksandrę Wejchert. Dodatkowa nagroda finansowa w wysokości 100 tys. złotych trafiła do Bartosza Pilitowskiego.

Nagrody Polskiej Rady Biznesu to najbardziej prestiżowe wyróżnienia przyznawane polskim przedsiębiorcom – zarówno biznesmenom, innowatorom, jak i działaczom społecznym. Spośród blisko 300 zgłoszonych z całej Polski w tym roku nominacji Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, a także członkowie rodzin Patronów Nagrodywyłoniła finalistów, a następnie laureatów. Wszyscy pozytywnie przeszli weryfikację firmy Euler Hermes, która jest Partnerem 7. edycji Nagrody PRB. 

Mecenasami tegorocznej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesubyli: Kulczyk Investments, Grupa Adamed, ITI Holdings, Fundacja VRP, Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego oraz Gulfstream.Partnerami medialnymi 7. edycji Nagrody PRBbyli: Rzeczpospolita, Radio ZET, Grupa Interia oraz telewizje: TVN, TVN24 i TVN24BIS.

en/pl


^