Slide background
Slide background

Formularz dla

osób i firm spoza grona Instytucji Nominujących

Zachęcamy do zgłoszenia propozycji kandydatów do Nagrody przez osoby i firmy spoza grona Instytucji Nominujących

Najciekawsze zgłoszenia po uzyskaniu akceptacji Biura Nagrody zostaną przedstawione Kapitule Nagrody.

Osoba zgłaszająca
Kandydat do nagrody


?

Możesz załączyć opis (.docx, max. 4000 znaków) i zwiększyć szanse swojego Kandydata!

Kategoria

?

Podaj e-mail, jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie zgłoszenia kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Polska Rada Biznesu – Polish Business Roundtable z siedzibą w Al. Ujazdowskich 13, Warszawa. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.

Instrukcja dla

Instytucji Nominujących

1

Prosimy pobrać Formularz aplikacyjny i Oświadczenie zgłoszonego:

doc
Formularz aplikacyjny

doc
Oświadczenie zgłoszonego

2

Wypełniony Formularz aplikacyjny i Oświadczenie zgłoszonego prosimy:

A

wydrukować, podpisać i odesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora:
Polska Rada Biznesu
Al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa

lub
wydrukować, podpisać i odesłać zeskanowane na adres email Organizatora:
nagroda@prb.pl

B

zapisać w formacie .doc lub .docx i wysłać na adres email Organizatora:
nagroda@prb.pl

Zgłoszenie jest skuteczne z chwilą przesłania przez nominowanego kandydata wypełnionego i podpisanego Oświadczenia zgłoszonego.

Oświadczenie prosimy przesłać do 29 stycznia 2016 roku.

Regulamin Nagrody.

W przypadku pytań

prosimy o kontakt z Biurem Nagrody