Nagroda

Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta to jedna z wiodących inicjatyw gospodarczych w Polsce, której celem jest honorowanie biznesmenów, wizjonerów i działaczy społecznych za ich wybitny dorobek i osiągnięcia. Konkurs od 2012 roku promuje osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na otaczająca rzeczywistość społeczną i gospodarczą.

Kandydatów do Nagrody wskazuje znamienite grono kilkuset Instytucji Nominujących, wśród których znajdują się przedstawiciele instytucji biznesowych, firm doradczych, szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych, a także reprezentanci stowarzyszeń i fundacji, mediów oraz administracji lokalnej.

O wyborze dziewięciu finalistów i wskazaniu laureatów w poszczególnych kategoriach zadecyduje 20-osobowa Kapituła Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w której zasiadają wybitne osobistości życia publicznego, ekonomiści, naukowcy, przedstawiciele biznesu i mediów, a także zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu. Pracom Kapituły obecnej, 6. edycji Nagrody przewodniczy Wojciech Kostrzewa. Wśród zgłoszonych kandydatur poszukiwane będą osoby wcielające w życie wartości wyznawane przez Jana Wejcherta - Patrona Nagrody. „Wierzyć. Działać. Dawać.” to wartości odpowiadające poszczególnym kategoriom, w których przyznawana jest Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta.


SUKCES

Nagroda dla osób, które w ostatnim roku wykazały się wyjątkowymi osiągnięciami w działalności biznesowej, a jednocześnie dzięki swoim zdolnościom w zarządzaniu i nieskazitelnej postawie etycznej, stanowią wzór do naśladowania dla polskich przedsiębiorców. To Nagroda dla niezwykłych ludzi, którzy są siłą napędzającą polską gospodarkę i osiągają sukcesy w skali międzynarodowej, stając się ambasadorami polskiej przedsiębiorczości na świecie.


WIZJA I INNOWACJE

Nagroda dla osób, które dzięki innowacyjnym koncepcjom i wizji, przyczyniają się do zmiany rzeczywistości na lepsze. Nagradzamy osobowości, które dzięki swojej determinacji i zdolnościom biznesowym, potrafią przełamywać schematy, tworzyć nowe standardy i wyznaczać trendy. To Nagroda dla ludzi jutra, którzy już dzisiaj tworzą naszą przyszłość.


DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Nagroda dla ludzi, których serce i empatia są większe od osobistych ambicji. Nagroda dla tych, którzy nie tylko dostrzegają potrzeby innych, ale potrafią skutecznie nieść im pomoc, organizować wsparcie finansowe, rzeczowe lub duchowe. Nagroda za działalność społeczną ma za zadanie docenić ludzi, którzy najbardziej na to docenienie zasługują, choć sami się go nigdy nie dopominają.


Od sześciu lat Polska Rada Biznesu realizuje projekt, który odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce, jest słyszalnym i słuchanym głosem polskich przedsiębiorców i społeczników, a jednocześnie docenia pracę i sukcesy wybitnych osób, pomaga im realizować wizje, wdrażać innowacje i skutecznie pomagać. Tym razem przyznanie Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta odbędzie się w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ w 2017 roku Polska Rada Biznesu będzie obchodzić 25-lecie działalności. Uroczysta Gala będzie okazją do spojrzenia na polską przedsiębiorczość przez pryzmat historii PRB, jej misji i osiągnięć.