FAQ

Czy do Nagrody mogę nominować firmę, nie osobę?

Nagroda Polskiej Rady Biznesu przeznaczona jest dla osób, nie firm. Należy wskazać osobę Kandydata (właściciel bądź menedżer), który jest liderem projektu odpowiedzialnym za sukces danej inicjatywy czy przedsiębiorstwa.

Jakie wymagania powinien spełniać Kandydat w kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA"?

Osoby kwalifikujące się do tej kategorii powinny wykorzystywać dostępny kapitał, wiedzę lub pozycję społeczną i będąc uczestnikiem życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego powinny realizować działania społeczne i filantropijne, w szczególności:

 • aktywne zaangażowanie kapitałowe lub osobowe w działalność charytatywną lub edukacyjną;
 • skuteczne promowanie idei i rozwiązań wpływających na poprawę życia społecznego;
 • zaangażowanie w przełamywanie społecznego tabu w celu poprawy standardów i jakości życia publicznego (np. przeprowadzenie akcji edukacyjnych);
 • aktywności wspierające rozwój społeczności lokalnych;

Jakie wymagania powinien spełniać Kandydat w kategorii "WIZJA I INNOWACJE"?

Osoby kwalifikujące się do tej kategorii powinny wyróżniać się zastosowaniem odważnej, nowej i niekonwencjonalnej idei biznesowej, a w szczególności:

 • skuteczne i konsekwentne dążenie do realizacji własnej wizji biznesowej wbrew rynkowemu sceptycyzmowi;
 • wprowadzenie na rynek nowatorskich rozwiązań, usług, produktów mogących wpływać pozytywnie na budowanie pozycji firmy wobec konkurencji;
 • odwaga w podejmowaniu skutecznych choć niestandardowych decyzji biznesowych mających trwały, pozytywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw;
 • zdolność i determinacja przezwyciężania kryzysów;

Jakie wymagania powinien spełniać Kandydat w kategorii "SUKCES"?

Kategoria ‚SUKCES‘ przeznaczna jest dla osób, które wykazały się wyjątkowymi osiągnięciami biznesowymi takimi jak:

 • zrealizowanie lub sfinalizowanie w roku poprzedzającym spektakularnego projektu, który wywarł trwały wpływ na rynek;
 • budowa (lub rewitalizacja) nowej silnej marki (marek) na rynek;
 • wypromowanie polskiej marki za granicą;
 • spektakularny wzrost udziału w rynku;
 • bezkonkurencyjność zrealizowanego projektu;
 • umasowienie dostępu do nowych technologii, bądź innych rozwiązań biznesowych;

Gdzie znajdę dokumenty aplikacyjne niezbędne do zgłoszenia Nominacji?

Instrukcja zgłaszania Kandydatów oraz dokumenty aplikacyjne: Formularz Aplikacyjny i Oświadczenie Zgłoszonego znajdują się na stronie http://nagroda.prb.testuj.org.pl/zglos-kandydata.

Kto głosuje nad wyborem Finalistów i Laureatów Nagrody?

Kandydatów ocenia 24-osobowa Kapituła Nagrody PRB, w skład której wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, a także członkowie rodzin Patronów Nagrody. Kapituła, głosując nad wyborem Laureatów, zawsze stawia sobie za cel zachowanie obiektywizmu i najwyższych standardów oceny Kandydatów.