Każdy może zgłosić kandydata do „Oskara polskiego biznesu” wróć do aktualności

12 stycznia, 2017

To już półmetek przyjmowania nominacji do 6. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. Nagroda potocznie nazywana „Biznesowym Oscarem”, to jedno z najbardziej znanych i prestiżowych wyróżnień wręczanych najwybitniejszym postaciom polskiej przedsiębiorczości oraz sektora działalności społecznej.

Do zgłaszania Kandydatów do Nagrody zaproszono znakomite grono blisko 1000 osób ze świata administracji, biznesu, nauki, kultury i polityki. Jednak wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku, każdy może złożyć swoją nominację do Nagrody w trzech kategoriach:

  • "Sukces" - dla osób, które wykazały się wyjątkowymi osiągnięciami biznesowymi,
  • "Wizja i innowacje" - dla osób, które podejmują odważne działania, wychodzące poza proste schematy działania
  • "Działalność społeczna" - dla osób, które działając w systemowy sposób odniosły sukces w działalności społecznej, bądź filantropijnej.

Nagroda jest nie tylko wyróżnieniem, ale przede wszystkim motywacją dla tysięcy polskich przedsiębiorców i działaczy społecznych, którzy każdego dnia budują naszą gospodarkę i służą społeczeństwu wbrew wielu przeciwnościom. To jest nagroda dla ludzi, których historie poruszają serca, ludzi którzy zmieniają nasze myślenie o przedsiębiorczości, wzmacniają etos pracy i wiarę w polski biznes.

„Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy. Jednak aby pomysły i idee mogły zmieniać naszą rzeczywistość, potrzebna jest ogromna odwaga i determinacja aby je wdrażać. W Polsce nie brakuje młodych utalentowanych ludzi, trzeba dać im jedynie szansę i możliwość rozwoju, tak aby to oni stanowili podstawę polskiej innowacyjnej gospodarki” – przekonuje Małgorzata Adamkiewicz, członkini Kapituły Nagrody PRB im. Jana Wejcherta.

Aby złożyć swoją nominację, wystarczy wejść na stronę internetową Nagrody: www.nagrodaprb.pl i w zakładce „Zgłoś kandydata” wypełnić Formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać m.in. dane kandydata do Nagrody oraz dane osoby zgłaszającej. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 31 stycznia 2017 roku na adres:

Biuro Polskiej Rady Biznesu,

Al. Ujazdowskie 13,

00-567 Warszawa

z dopiskiem „Nagroda PRB im. Jana Wejcherta”

Możliwe jest także wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego w formie skanu na adres e-mailowy: nagroda@prb.pl. Zgłoszenie można również zapisać w formacie .doc lub .docx i wysłać także na adres e-mail: nagroda@prb.pl. Zgłoszenie jest zarejestrowane z chwilą przesłania przez nominowanego kandydata wypełnionego i podpisanego Oświadczenia zgłoszonego, które należy odesłać również do 31 stycznia 2017 roku.

Najciekawsze zgłoszenia po uzyskaniu akceptacji Biura Nagrody zostaną przedstawione Kapitule Nagrody, w skład której wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, a także członkowie rodziny Patrona Nagrody. Kapituła w kwietniu 2017 r. wyłoni w każdej kategorii trzech Finalistów. Laureatów poznamy 22 maja 2017 r. podczas uroczystej Gali transmitowanej na żywo przez telewizję TVN24 i TVN24BIS.

6. edycja Nagrody ma wyjątkowy charakter. W 2017 roku Polska Rada Biznesu obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Gala wręczenia Nagród będzie okazją do przypomnienia szerokiemu gronu odbiorców, historii i osiągnięć tej organizacji. Zwrócimy także szczególną uwagę na 25. rocznicę podpisania porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Traktatu z Maastricht, wydarzeń, bez których nie byłoby Unii Europejskiej i polskiej przedsiębiorczości w jej obecnym kształcie.